بحث عرفان در شعر سهراب سپهری


با حضور محمد مستقیمی - راهی


یکشنبه 19 مهرماه 1394

 ساعت 11:00

شبکه چهار سیما

برنامه نقد چهار

زنده

نوشته شده در تاریخ شنبه 1394/07/18    | توسط: محمَد مستقیمی (راهی چوپانانی)    |    |
نظرات() 

اشتراک و ارسال مطلب به: